top of page

Příprava církevní svatby …

Jestli si přejete uspořádat svatbu v kostele, je třeba dodržet určitá pravidla a postupy. Nejprve je nutné kontaktovat místního faráře nebo duchovního správce a domluvit se s ním termín a podmínky pro konání svatby v kostele. Je možné, že budete muset absolvovat přípravný kurz pro snoubence a projít několika konzultacemi s knězem.

Na den svatby je důležité dodržet určité tradice a obřady, které s sebou katolické svatby nesou. Mezi ty patří například svatební obřad, který se skládá z výměny slibů, požehnání manželství a komunikace. Je také možné, že budete muset platit poplatek za pronájem kostela a služby kněze.

Při plánování svatby v kostele je též důležité dodržet určitá pravidla a etiketu. Měli byste například zvolit vhodný ceremoniální oblek a zdvořile požádat hosty, aby dodrželi určité pravidla chování během obřadu. Je také důležité respektovat posvátnost místa a dodržovat pravidla kostela.

Kostelní svatba má pro mnohé lidí zvláštní význam a symboliku a proto je důležité, aby byla plánována s respektem a úctou k církvi a jejím tradicím. Díky tomu budete moci prožít nezapomenutelný den, plný lásky a radosti, a zároveň si upevnit svou víru a důvěru v Boha.Grand Events www.grandevents.cz

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nápady pro Výzdobu Svatebního Prostoru"

Ceremoniální místo: Květinový oblouk nebo aranžmá na svatební arch. Lavičky nebo židle zdobené květinami, stuhami nebo jinými dekoracemi. Svíčky, lucerny nebo jiné osvětlení pro romantickou atmosféru.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page